Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje „catmintvintage.com“ susijusios nuostatos.

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.


Asmens duomenų apsauga

Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje „catmintvintage.com“, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.


Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, „catmintvintage.com“ turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje „catmintvintage.com“ sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės „catmintvintage.com“ teikiamomis paslaugomis.

Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi „catmintvintage.com“ teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.


Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

Elektroninėje parduotuvėje „catmintvintage.com“ Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

Užsakymai priimami elektroninėje parduotuvėje „catmintvintage.com“.

Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.


Prekių pristatymas

Užsakymas gali būti išsiųstas Pirkėjo pasirinktu adresu naudojantis kurjerių tarnybos paslaugomis arba per paštomatus, nurodytus prekių pirkimo formoje. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Prekes pristatant kurjeriui, Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekių pristatymo laikas – nuo 2 iki 7 darbo dienų, nuo apmokėjimo patvirtinimo. Pirkėjui pageidaujant prekę (-es) gauti anksčiau (pvz., pirkimo dieną), Pardavėjas gali, bet neprivalo tai suorganizuoti, Pirkėjui išreiškus tokį pageidavimą žinute „catmintvintage.com“ Facebook paskyroje arba elektroniniu paštu. Pirkėjui išreiškus norą gauti/ užsakyti prekę, kurios nėra „catmintvintage.com“ parduotuvėje, Pardavėjas gali ją rasti, bet pristatymo terminas tokiu atveju gali būti ilgesnis nei nurodyta aukščiau. Tokius nestandartinius prekių pristatymus (užsakomas surasti „catmintvintage.com“ elektroninėje parduotuvėje nesančias prekes) Pirkėjas ir Pardavėjas tariasi žinutėmis „catmintvintage.com“ Facebook paskyroje arba elektroniniu paštu.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pirkėjas privalo nedelsiant (per 1 kalendorinę dieną) informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

Pristatymo kaina Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją):

  • iki 1 kg – 3,50 eur
  • nuo 1 iki 2 kg – 4 eur
  • nuo 2 iki 5 kg – 5 eur
  • Virš 5 kg – 6 eur

Sistema automatiškai paskaičiuos Jūsų siuntos svorį ir pritaikys prekės pristatymo mokestį.

Skiriame ypatingą dėmesį prekių siuntos įpakavimui transportuojant.

Naudojamės patikimų kurjerių paslaugomis, pakuodami naudojame patikimas, išbandytas pakavimo medžiagas, tai leidžia maksimaliai išvengti prekės sugadinimo pristatymo metu.

 Prekių kokybė, garantijos

Visi elektroninėje parduotuvėje „catmintvintage.com“ parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

Keitimo ir grąžinimo informacija

Remiantis mažmeninės prekybos taisyklėmis, parduotuvės „catmintvintage.com“ parduodamos prekės yra kolekcionavimo objektai, meno kūriniai, naudoti bei antikvariniai daiktai ir kt., pagal LR Civilinio kodekso 6.362 str. „Daiktų keitimas ir grąžinimas“ esantys nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąraše, todėl yra nekeičiamos ir negrąžinamos. Į visus Jūsų klausimus apie prekes mes atsakysime prieš jas įsigyjant.


Rinkodara ir informacija

Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje „catmintvintage.com“ gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ nurodytomis sąlygomis.

Baigiamosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.